mision

Home / Archive by category "mision"
програми и проекти

програми и проекти

участваме в програми и проекти по популяризиране на обучението в нови адекватни културни специалности, европейски ценности и създаване на съответните профилирани паралелки в различни населени места

културни програми

културни програми

разработваме и реализираме културни програми, насочени към интеграцията на деца и младежи от уязвими социални и етнически групи

равен старт

равен старт

подпомагаме и насърчаваме равен старт във възпитанието на духовни интереси у деца и младежи

обществени групи с приоритет деца

обществени групи с приоритет деца

подпомагаме и насърчаваме участието на различни обществени групи с приоритет деца и младежи в културни прояви като: изложби, сценични изкуства, арт форуми и фестивали, панаири с културна цел, арт лаборатории;

идейни концепции и стратегии

идейни концепции и стратегии

разработваме идейни концепции и стратегии, организираме и промотираме културни прояви и събития в сферата на изкуствата, художествените занаяти и културата за различни обществени групи с приоритет деца и младежи