Author: admin

Home / Articles posted by admin
програми и проекти

програми и проекти

участваме в програми и проекти по популяризиране на обучението в нови адекватни културни специалности, европейски ценности и създаване на съответните профилирани паралелки в различни населени места

културни програми

културни програми

разработваме и реализираме културни програми, насочени към интеграцията на деца и младежи от уязвими социални и етнически групи